Qëndër Rehabilitimi e Sëmundjeve Muskoskeletore

Protokolle të trajtimit të specializuar  për çdo pacient dhe nevojave të tyre individuale.

Fizioterapia

Është shkenca që ka për qëllim rikuperimin e shëndetit të njeriut me mjete kuruese natyrore.

K- Laser Cube 4

Terapia më bashkëkohore në botë me Laserin Class 4 është e disponueshme në klinikën tonë të fizioterapisë!